Türk Tarih Kurumu 2018 yılında 74 eseri okurla buluşturdu

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu 2018 yılı içerisinde tarih araştırmalarına kaynaklık edecek 74 eserin basımını gerçekleştirdi.

Osmanlı Belgelerinin Dili, İslam Ulusları ve Devletleri Tarihi, En Eski Devirlerden Zamanımıza Kadar Uzak Doğu Tarihi, Ölüm ve Sürgün, Türkiye Selçuklularında Ordu, Safevî Devleti'nin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu Türklerinin Rolü, İslam- Bizans İlişkileri, Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahallî İdareleri gibi çok okunan eserlerin tıpkı basımlarının yanı sıra, tarihin çeşitli alanlarından yeni eserler de Türk Tarih Kurumu Yayınları etiketiyle okurlarla buluştu. 2018 yılı içerisinde, Muharrerat-ı Nadire, Dört Devirde Bir Muhalif Abdülkadir Câmi Baykurt, Târîh-i Cevdet (I-III. Cilt),Tarih Nasıl Yazılır: Tarihyazımı için Çağdaş Bir Metodoloji, Tarih-i Güzide, Osmanlı'nın Sosyo-Kültürel ve İktisâdî Yapısı, 100 Fıkra 100 Tarih, Panaztepe gibi 37 yeni eserin basımını gerçekleştiren Türk Tarih Kurumu, tüm yayınlarını Ankara ve İstanbul’daki kitap satış bürolarından, anlaşmalı kitapçılardan ve e- mağazasından satışa sunuyor. 2018 yılı boyunca 15 kitap fuarına katılan Türk Tarih Kurumu, 2019 yılı içerisinde katılacağı yeni kitap fuarlarıyla yayınlarını Anadolu’nun her köşesine ulaştırmaya devam edecek.