Kent Konseyi’nden Jeotermal Açıklaması

Efeler Kent Konseyi Aydın’daki jeotermal elektrik santrallerinin insan sağlığına olumsuz etkilerini anlatan bir toplantı düzenledi.

Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Efeler Kent Konseyi Başkanı Dr. Tuncay Erdemir, Aydın Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Nedim Barış, AYÇEP Başkanı Mehmet Vergili, Eski Aydın Tabip Odası Başkanı Metin Aydın, Tema Aydın İl Temsilcisi Mehmet Özdemir ve çok sayıda davetli Katıldı. Toplantıda jeotermal enerjiden elektrik üretmek amacıyla jeotermal santrallerden doğaya salınan sıvı ve gazların insan sağlığına zararından bahseden Dr. Tuncay Erdemir; “Dün sokakları portakal çiçeği kokarken, bugün ise zaman zaman çürük yumurta kokan, Evliya Çelebi’ nin “ Dağlarından yağ, ovalarından bal akan şehir“ olarak tanımladığı, tarih ve kültüre yüzyıllardır ev sahipliği yapan kentimiz Aydın, her geçen gün kirlenmektedir. Aydın Kenti genelinde jeotermal enerjiden elektrik üretmek amacıyla hızla artan jeotermal santrallerden doğaya salınan sıvı ve gazlar, halkımızın huzurunu kaçırmış, topraklarımızı, havamızı, sularımızı kirletmektedir. İşletmecilerin bir kısmı, yanlış uygulamalar ile, doğamızı ve sağlığımızı tehlikeye atmaktadırlar. Mezarlıklarımıza borular döşenmekte, deşarj etmeleri gereken akışkanı, evlerimize, tarlalarımıza salmaktan da çekinmemektedirler. Dünya Sağlık Örgütü WHO, insan sağlığının etkilenmemesi için havada kükürt dioksitin limit değerini yılda en fazla üç defa aşılmasına izin veriyor. Aydın’ da 2015 yılında izin verilen kükürt dioksit limitinin aşıldığı gün sayısı seksendir. Türkiye’ de yılda yaklaşık 32 bin kişi hava kirliliğine bağlı hastalıklardan yaşamını yitiriyor. Hava kirliliği kalp krizi, felç, kanser, Alzheimer, Parkinson, astım atakları, düşük sperm kalitesi gibi sorunlara yol açıyor. AYDIN HAVA KİRLİLİĞİNDE 2’NCİ Türkiye’ de kansere bağlı ölümler 2010-2013 arasında % 18 iken, Aydın’ da % 42 olarak tespit edilmiştir. Menderes nehrine yakın yerleşim yerlerinde kansere bağlı ölüm oranları oldukça yüksektir. Dünya Sağlık Örgütü 2014 yılına kıyasla 2015’ te hava kirliliği artışının yaşandığı iller arasında, kükürtdioksit emisyonları açısından Türkiye’ nin en kirli ili olan Adana’ nın arkasından 2. Sırada Aydın yer alıyor. Aydın’ da yaşanan çevre sorunları nedeniyle bu topraklarda yetişen incir, zeytin ve tarım ürünleri etkilenmektedir. TESİSLERE YAKIN İNCİRLERDE AĞIR METALLER YÜKSEK Jeotermal tesislerden havaya salınan gazın etkileri ile ilgili olarak Sunay Dağ tarafından hazırlanan, Adnan Menderes Üniversitesi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında, tez danışmanı Prof. Dr. Engin Ertan’ın danışmanlığında gerçekleştirilen İncirde Verim ve Kalite Üzerine Jeotermal Enerji Tesislerini Olası Etkilerinin Belirlenmesi doktora tezi ile çok önemli sonuçlara ulaşılmıştır. Çalışma sonucu elde edilen veriler değerlendirildiğinde; jeotermal tesise yakın mesafede (600-650 m) bulunan incir bahçelerinde, yaprak ve kuru incir meyve örneklerinin besin elementleri ve ağır metaller açısından genel olarak diğer mesafelere göre daha yüksek içeriklere sahip olduğu ve tesisten uzaklaştıkça özellikle meyve örneklerinin ağır metal içeriklerinin azaldığı saptanmıştır. Bunun yanı sıra, kuru incir verimi ve kalitesine ilişkin elde edilen sonuçların da değerlendirilmesi sonucu; benzer şekilde tesisten uzaklaştıkça kalite ve verim ile ilgili olumsuz etkinin azaldığı belirlenmiştir. YETKİLİLERİ GÖREVE DAVET EDİYORUZ Anayasa’nın 56. Maddesi uyarınca, herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Devlete ve idari yapı içindeki idarecilere düşen görev, çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemektir. Bilimsel kanıta dayalı, çok yönlü araştırmalar, çalışmalar yapılıp denetimin artmasını istiyoruz. TBMM’yi ve Aydın milletvekillerini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığını, Aydın Valiliğini ve ilgili Müdürlükleri duyarlı olup; görevlerini yapmaya davet ediyoruz. Aydın’ın aydın ve duyarlı halkı olarak, yaşanan çevre katliamına ve hukuksuzluklara karşı kayıtsız kalmayarak, çocuklarımıza miras olarak bırakacağımız “ Dağlarından yağ, ovalarından bal akan“, kuş cıvıltılarıyla dolu, sokaklarında portakal çiçeklerinin koktuğu, yemyeşil, yaşanabilir bir Aydın için, yasal sınırlar içerisinde her türlü mücadeleyi başlatacağız. Geleceğimiz için, gelecek nesiller için, Sevgiyle, Gönül Gözüyle, El ele, Hep beraber, Bilim ve Aklın Öncülüğünde, Işığında enerji ihtiyacı ve önemini bilerek, yaşanabilir, huzurlu, Aydın bir kent yaratalım” şeklinde konuştu. Erdemir’in konuşmasının ardından bazı davetliler de konu hakkında fikirlerini anlattı.