Karagözlü: Hukuka açıkça aykırı

Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Hakan Karagözlü, “Savaşa karşı barışı savunan hekimlere ‘halkı kin ve düşmanlığa sürüklemek’ iddiasıyla verilen ceza, hukuka açıkça aykırıdır” dedi.

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 2016 – 2018 dönemi Merkez Konseyi üyelerinin “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlıklı açıklama dolayısıyla yargılandığı davada, bazı konsey üyelerine hapis cezası verilmesi Aydın’da protesto edildi.

Atatürk Kent Meydanı’nda toplanan grup adına konuşan Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Hakan Karagözlü, “Sağlık alanında çalışan her hekim ve sağlık personelinin birincil görevi, halkın sağlıklı yaşamasını sağlamaktır. Çünkü hekimlik etiği yaşamı savunmayı, sağlık sorunlarının nedenlerinin ortadan kaldırılması için mücadeleyi zorunlu kılar. Halk sağlığının bozulmasının en önemli etkenlerinden biri, belki de birincisi savaş ve çatışma koşullarıdır. TTB, tüm siyasal tutumlardan bağımsız olarak ülkemizde ve dünyada sağlığı tehdit eden bütün durumların ortadan kaldırılmasını talep etmektedir. Bu doğrultuda toplumu bilgilendirme sorumluluğunu da yerine getirmektedir. ‘Savaş bir halk sağlığı sorunudur’ açıklaması da bu sorumluluğun doğal bir gereğidir” dedi.

“DÜŞÜNCE CEZALANDIRILAMAZ”

Hekimlik etik değerlerinden söz eden Karagözlü, “Savaşa karşı barışı savunan hekimlere ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ iddiasıyla verilen ceza, hukuka açıkça aykırıdır. Bu karar, üst mahkeme tarafından kaldırılmalıdır. TTB ve Tabip Odası bugüne kadar idama da savaşa da karşı çıkmışlardır ve karşı çıkacaktır. İnsan olmak da bunu gerektirir. Savaşa karşı ifade edilen düşünce cezalandırılamaz” sözlerine yer verdi. Basın açıklamasına CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin de katıldı.