Çerçioğlu’na İstanbul ve Ankara’yı örnek gösterdiler

Aydın BŞB Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun Meclis’i yönetme tarzını eleştiren Cumhur İttifakı, CHP’li başkanların yönetimindeki İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclislerindeki uygulamalardan örnek verdi.


Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Cumhur İttifakı’na mensup üyeleri, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Özlem Çerçioğlu’nun Meclis’i yönetme usulünü eleştirdi.

AK Parti İl Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Mustafa Arı, “Bizler AK Parti Büyükşehir Meclis Grubu olarak, öteden beri Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin kendisinden beklenen fonksiyonu layıkıyla yerine getiremediğini, bunun önündeki engelin de Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu olduğunu sürekli dile getiriyoruz. Meclisin fonksiyonunu yerine getirebilmesi için her şeyden önce çalışma esaslarını düzenleyen hukuk normlarına ve uygulamalarla oluşmuş teamüllere uygun çalıştırılması gerekmektedir” dedi.

Hukuk normu olarak müracaat edilecek düzenleyici normun Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği olduğunu belirten Arı, “Bu yönetmelik ile meclis toplantılarının nasıl yönetileceği ve görüşmelerin hangi usul ve esaslara göre yürütüleceği, tereddüde yer bırakmayacak derecede sarih bir şekilde düzenlenmiş olmasına rağmen Sayın Çerçioğlu yönetmeliğin amir hükümlerini her toplantıda bir kez daha ihlal etmektedir. Bendeniz yerleşik uygulamanın ne olduğunu Aydın Büyükşehir Belediyesindeki uygulama ile kıyaslamak maksadıyla İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclislerinin canlı olarak yayınlanan ve internet ortamında dileyen herkesin ulaşıp izleyebileceği video kayıtlarının izledim” görüşlerini aktardı.

“İZAHA MUHTAÇ VE HUKUKA AYKIRI”

Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclislerinde Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği aynen tatbik edildiğini aktaran Arı, “Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde gündem maddelerine geçilmeden önce Grup Başkanlarına sırayla söz verildiğini ve süre sınırlaması dahi söz konusu olmadan Grup Başkanlarının her konudaki görüş, öneri ve eleştirilerini rahatça ifade etme imkanı bulduğunu müşahede ettim. Her ikisi de Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları tarafından yönetilen İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerin tabi olduğu hukuk ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanının tabi olduğu hukuk tabiatıyla aynı olduğuna göre, Sayın Çerçioğlu’nun meclisi ve müzakereleri yönetim biçimi izaha muhtaçtır ve hukuka aykırıdır. Aksi halde misal verdiğimiz İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarının hukuka aykırı davrandığını söylemek gerekecektir ki, bu mümkün değildir” sözlerine yer verdi.

10 Kasım’daki ASKİ Genel Kurulu’nda, ASKİ adına tapu kayıtları bulunan taşınmazların Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi hususundaki madde hakkında görüşlerini ifade edemediklerini belirten Arı, konunun Plan ve Bütçe ile Hukuk komisyonlarında oylandıktan sonra genel kurulda görüşülmesi gerektiğini savundu.

Arı, oy çokluğuyla alınan karara ilişkin hukuki ve idari yolları kullanacaklarını sözlerine ekledi.