Aydın Sağlık Platformu toplandı

Sağlıkla ilgili oda, dernek ve sendikaların bir araya gelerek oluşturduğu Aydın Sağlık Platformu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda sağlıkta şiddet, jeotermal enerji santralleri ve şarbon hastalığı konuları ele alındı

Aydın Sağlık Platformu’nun ilk toplantısı, Aydın Tabip Odası’nda gerçekleştirildi. Platform adına hazırlanan basın açıklamasını kamuoyuyla paylaşan Aydın Tabip Odası Genel Sekreteri Adalet Çıbık, sağlıkta yaşanan sorunlar hakkında ortak akıl oluşturmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Seslerini daha gür duyurmak ve etkin kamuoyu oluşturmak için çalışacaklarını vurgulayan Çıbık, platformun bileşenlerinin Aydın Aile Hekimleri Derneği, Aydın Diş Hekimleri Odası, Aydın Eczacı Odası, Genel Sağlık – İş Sendikası Aydın Şubesi, Kadın Hekimler Platformu Aydın Grubu, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Aydın Tabip Odası, Türk Sağlık – Sen Aydın Şubesi ve Aydın Veteriner Hekimler Odası olduğunu açıkladı.

“ŞİDDET KANIKSANIYOR”

Ülke ve kent gündemini en çok meşgul eden konuların sağlıkta şiddet, jeotermal enerji santralleri ve şarbon hastalığı olduğunu dile getiren Çıbık, şu görüşleri ifade etti:

“Öncelikle Türkiye’de sağlık hizmeti sunumunda hekimlerin ve sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalması hemen her gün yaşanan ve giderek kanıksanır hale gelen bir sorundur. Önemli bir konu da her geçen yıl sağlıkta şiddet durmak ya da azalmak bir yana daha da artmış, pervasızlaşmıştır. Resmi verilere göre ülkemizde her gün 31 sağlık çalışanı şiddete maruz kalıyor; sağlık çalışanına şiddet olağan hale getiriliyor, bizlerden ölümlere alışmamız bekleniyor. Ama biz, ne sağlık çalışanlarının şiddet görmesine ne de ölümlerine alışmayacağız. Sağlık ortamını para kanılan bir hizmet sektörüne dönüştürenler; sağlık çalışanlarını iş güvencesinden yoksun, güvenliksiz ortamlarda performansa dayalı, gece-gündüz demeden çalıştırıp her türlü şiddete maruz bırakanlar artık bu politikalarından vazgeçmelidirler.”

“HAVA VE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ ARTTI”

Kamuoyunu bu konuda duyarlı olmaya davet eden Çıbık, sağlıkta şiddete verilen cezaların caydırıcı olması çağrısında bulundu.

Aydın’da halka rağmen, jeotermal enerji santrallerinin yayılışının sürdüğünü belirten Çıbık, “Ne yazık ki yetkililer bu süreçte başta bilgilendirme ve denetim olmak üzere üzerlerine düşen birçok görevi hakkıyla yerine getirmemektedir. Aydın JES’lere bağlı olarak, her gün çürük yumurta kokulu bir hava solumaktadır. Gürültü kirliliği artmıştır. Atıkların yönetiminde ciddi sorunlar bulunmaktadır. Topraklarımıza ve sularımıza karışan ağır metaller sağlığımız açısından çok ciddi bir sorundur. Tarım ve hayvancılık üzerine etkileri de her geçen gün artan şekilde ortaya çıkmaktadır” ifadelerini kullandı.

Ülkenin temiz ve yerli enerji kaynaklarına ihtiyacı olduğunun yadsınamayacağını, bununla birlikte jeotermallerin doğru işletilmesi gerektiğini anlatan Çıbık, bu amaçla gerekli denetimlerin yapılması uyarısında bulundu.

“MEZBAHA DIŞI KESİMLER ÖNLENMELİ”

Platformun şarbon hastalığıyla ilgili görüşlerini de ifade eden Çıbık, şunları kaydetti;

“Şarbon hastalığına yakalanan hayvanlar genellikle kısa sürede öldükleri için tüketime sunulabilme ihtimali düşüktür. Burada en önemli konu ruhsatlı mezbahanelerde veteriner hekim kontrolünden geçen hayvanlarının etlerinin tüketilmesidir. Bunu da anlamanın en kolay yolu kasap vitrinindeki karkasın üzerindeki mavi mührü görmektir. Yetkililerden mezbaha dışı kesimlerin önlenmesi ve gerekli cezai işlemlerin uygulanması konusunda duyarlılık bekliyoruz.”

Basın toplantısına, Aydın Sağlık Platformu’nu oluşturan oda, dernek ve sendikaların şube başkanları ile temsilcileri katıldı.