2019 Gönüllülük Yılı Lansman Toplantısı gerçekleştirildi

2019 yılını Gönüllülük Yılı ilan eden Gençlik ve Spor Bakanlığı, projenin lansmanını gerçekleştirdi. Lansman toplantısının ev sahipliğini yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 Gönüllülük Yılı kapsamında atılacak adımları açıklarken, “Bu ülkenin insanlarına, gençlerine, çocuklarına sonuna kadar inanıyor ve güveniyorum. Bu yeni başlangıç; nice açılım ve atılımlarla Türkiye'yi gönüllülükte hak ettiği yerlere taşıyacak. Çünkü gönüllülük bu millete çok yakışıyor” dedi.

Tüm faaliyetlerinde sosyal fayda üretmeye ve insanlığın ortak birikimine katkıda bulunmaya odaklanan Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2019’u Gönüllülük Yılı ilan etti. Bu kapsamda düzenlenen Gönüllülük Yılı Lansman Toplantısı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ev sahipliğinde düzenlendi. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen toplantıya Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşları ve projenin kahramanları olan gönüllüler katılım gösterdi. Lansman toplantısında yıl boyunca gerçekleştirilecek faaliyetler kamuoyu ile paylaşıldı. ‘Spor, Kültür-Turizm, Çevre, Afet ve Acil Durum, Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmetler’ başlıklarında uygulanacak çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Gönüllülük faaliyetlerinin modern dünyayı daha iyi bir hale getirmek için şart olduğunu belirten Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Bugün bireysellik ve bencilliğin arttığı, insanların maddi hedefleri doğrultusunda ilerlerken başka insanların ve toplumun yararını ihmal ettiği, edebildiği bir dünyada yaşıyoruz. Modern dünyada insanın insana ihtiyacı hayatın doğal seyri içinde artık tam olarak karşılanamaz hale geldi. Maalesef bu üzücü tabloyu bugünden yarına bütünüyle değiştirme imkânımız yok. Mevcut şartlarda yapabileceğimiz en gerçekçi hareket, açılan insani boşlukları gönüllü faaliyetlerle doldurmaya çalışmaktır” dedi.

“Gönüllülük, ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için kaçırılamayacak bir fırsattır”

Bakan Kasapoğlu, insana dokunan, hayatı iyilikle güzelleştiren gönüllü faaliyetler için bir araya gelen gençlere yol gösterdiklerini belirtirken, "Yaklaşık 20 milyon kişi ile Avrupa’nın en büyük ve dinamik genç nüfusuna sahip ülkesiyiz. Bu nüfus yapısıyla gönüllülük, ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için kaçırılamayacak bir fırsattır. Bu fırsatı en doğru bir şekilde değerlendirmek için gençlerimizi en iyi seviyede yetiştirmek ve onların enerjilerini toplumsal hayatın her alanında değerlendirmek mecburiyetindeyiz.

Gençlerimizin gönüllülük faaliyetlerine katılımını artırmaya yönelik yürüttüğümüz: Gönül Bağı, Gençlerin İyilik Hareketi, Damla Projeleri ve Genç Gönüllüler Platformu gibi çalışmalar ile kayda değer bilgi, birikim ve deneyimler edinmiş durumdayız” şeklinde konuştu.

“Sen de Gönül Ver” sloganıyla yola çıkan ‘Genç Gönüllüler’in, gönüllü arayanlar ve gönüllü olmak isteyenlerin buluşma adresi gencgonulluler.gov.tr’nin başarılı çalışmaları da kamuoyu ile paylaşıldı. Bakan Kasapoğlu, Genç Gönüllüler platformunun 98 bin bireysel üyeye ulaştığı ifade ederken, “Yaklaşık 4 yıldır hizmet veren Genç Gönüllüler Platformumuz, 'Sen de Gönül Ver' sloganı ve çağrısıyla gönüllülük misyonlarını tüm Türkiye’ye yaymak için seferber oldu. Gönüllü arayan kurum ve kuruluşlarla gönüllü olmak isteyenler, platformumuz aracılığıyla bir araya geliyor. Çalışmalar bireysel ve kurumsal üyelik sistemi üzerinden yürüyor. Ayrıca; Afet ve Acil Durum, Eğitim, Çevre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler, Kültür ve Turizm, Spor kategorilerinde kurumların gönüllülük ilanları yayınlanıyor. Platformun bugün itibariyle yaklaşık 98 bin bireysel ve 2 bin kurumsal üyesi var. Bugüne kadar platformda yaklaşık 13 bin gönüllülük ilanı yayınlanmış durumda” dedi.

Gönüllüler ile canlı bağlantı kuruldu

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’nun konuşması sırasında Erzincan, Bursa ve Mersin şehirlerindeki gönüllüler ile canlı bağlantı kuruldu. Bakan Kasapoğlu, Bursa’daki huzurevi ziyareti, Erzincan’daki fidan dikimi ve Mersin’deki köy okulu şenliğinde görev alan gönüllülerden, etkinlikler kapsamında bilgi alırken gönüllülere hizmetleri için teşekkürlerini sundu.

“Hedefimiz Ulusal Gönüllü Hizmet Programı’nı hayata geçirmek”

2019 Gönüllülük Yılı’nda nihaî hedeflerini de açıklayan Kasapoğlu, “2019 Gönüllülük Yılı'nda, nihai hedefimiz, kamu kurumlarından, özel sektör ve STK’lara kadar tüm paydaşların etkin katılımı, mutabakat ve iş birliği ile gerçekleştirilecek ortak çalışmalar sonucunda Ulusal Gönüllü Hizmet Programı'nın hayata geçirilmesidir” şeklinde konuştu.

Gönüllülük Yılı Strateji Belgesi

Lansman toplantısında Gönüllük Yılı Strateji Belgesi de kamuoyunun huzuruna sunuldu. Strateji Belgesi; “Gönüllülük kültürünün güçlendirilmesi, teknolojinin daha etkin kullanımı, daha etkili düzenleme ve risk yönetimi, gönüllü yönetiminin güçlendirilmesi ve eğitimin artırılması, kurumlar arası ilişkilerin güçlendirilmesi, gönüllülüğün tanınması ve değerlendirilmesi” başlıklarında altı temel odaktan oluşuyor.

Strateji Belgesi'nde gönüllülük alanında uygulanacak olan eylemleri de açıklayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu altı başlıkta, gönüllülük alanında çok çeşitli faaliyetlere yer verdik. Gençlerin okullar, kütüphaneler, hastaneler, müzeler gibi topluma hizmet edebilecekleri yerlerde uzun süreli gönüllülük faaliyetleri yapabilmeleri sağlanacak. STK’lar ve kamu kurumlarının Genç Gönüllüler Platformu'na kurumsal üye olmalarını teşvik edeceğiz. Ülkemizde spor gönüllülüğünün yaygınlaşması için çalışmalar yürüteceğiz. Ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarında daha fazla gönüllü gencimizin yer almasını sağlayacağız. Başta gençlik liderliği, kamp liderliği ve kamp başvuruları olmak üzere tüm proje ve faaliyetlerimizde gönüllülük çalışmalarına katılan gençlerimize öncelik tanıyacağız. Kurumların hizmet, proje ve faaliyetlerinde gönüllülük faaliyetlerine katılmış olmanın öncelikli tercih sebebi olmasına yönelik çalışmalar yürüteceğiz. ‘Yılın Gönüllülük Ödülleri’nin verileceği ödül törenini gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

“Gönüllülük bu millete çok yakışıyor”

Gönüllülük Yılı’nın Türkiye’yi gönüllülükte hak ettiği noktaya taşıyacağını belirten Bakan Kasapoğlu, sözlerini söyle tamamladı:

“Uzun olmayan bir zaman içinde ülkemizden dünyaya ilham verecek gönüllülük örnekleri çıkacağına inanıyorum. Yakın gelecek için şimdiden gönlümde büyük bir heyecan ve umut taşıyorum. İnanıyorum, bu yeni başlangıç; nice açılım ve atılımlarla Türkiye'yi gönüllülükte hak ettiği yerlere taşıyacak. Çünkü gönüllülük bu millete çok yakışıyor.”