Menderes Akdağ

Menderes Akdağ

İSRAİL DEVLETİ’NİN KURULUŞU (Teodar Herzl’in Görüşleri)-1

İsrail’in Kurucu Teorisyeni Teodar Herzl (1860-1904) hayatta iken«Yahudi Devleti» adlı bir kitap yayımladı. Burada özellikle yoksul MusevilerinFilistin’e nasıl göç ettirileceği ayrıntılı bir biçimde anlatılmaktadır. TeodarHerzl’in adı geçen kitabındaki kimi düşüncelerini İsrail devletininkurulmasındaki altyapıyı ve İsrail devlet felsefesini anlamak adına buradaalıntılamak gerekmektedir:

“Yahudi milleti yüzyıllarca kendince çok kalabalık topluluklarınhatta kendilerine düşman milletlerin içerisinde yaşadı. Savunma gücü için ikişeyi kullanmayı öğrendi: Para ve zeka…”

“Yahudi meselesi ulusal bir meseledir. Bu sorunu gidermek için büyükmilletler tarafından düzenlenmiş bir konsey dâhilinde tartışılarak bunun birdünya meselesi haline dönüştürülmesi gerekir.”

“Aydınlanma oldu fakat aydınlanmanın ruhu gerçekte sadece seçkinruhlara ulaştı.”

“Bizler(Yahudiler), her yerde onurumuzla toplumsal yaşama karışıpkendi halimizde bir birlik oluşturmaya ve atalarımızın itikadını, inancınıkorumaya gayret ediyoruz. Ne yazık ki bunu yapmamıza izin verilmiyor. Bizlerboş yere, bulunduğumuz ülkede sadık bir biçimde vatanseverlik gösteriyoruz,sadakatimiz bazı durumlarda aşırı noktalara gidiyor, boş yere fedakârlıkyapıyoruz, yaşadığımız ülkenin bilim ve sanattaki şanını yâda ticaret yaparakve iş sahası oluşturarak zenginliğini artırmak için boş yere çalışıyoruz.”

“Yüzyıllardır yaşadığımızülkelerde biz hala yabancılar gibi ağlıyoruz. Yahudilerin acıyı önceleritecrübe ettiği bu topraklar(Filistin) ve bu ülkelerin sahiplerinin ataları butopraklara çok sonraları yerleşmişler. Kamuoyu biraz düşündüğünde kimin butoprakların yabancısı olduğuna karar verebilir.”

“Yeryüzünde şimdi olduğugibi, herhangi bir zamanda muhtemel haklarımız kalıcıdır, önceliği vardır.Bizim sadık birer vatansever olduğumuzu düşünmek huzur ve barış içinde yaşamagarantisi olmadan düşünmek doğru olmaz.”

“Baskı ve zulüm bizi yok edemez… Yahudi mezalimi sadece elimizdenzayıflığımızı ve güçsüzlüğümüzü aldı.”

“Akıl ve sermaye açısından zengin olan Yahudiler zaman içindeırklarına karşı aidiyet hislerini kaybettiler… Yahudi sülalesini ve onunzenginliğini kendi ulusu içinde görmeyi umut eden bir devlet adamı, bizimsiyasi rahatlığımızı sonuna kadar destekleyebilirdi. Ancak bunu Bismarck bilesağlayamadı.” (Alman Devleti’nin kurucusu Bismarc tam tarafsızlık ve dengepolitikası yürüttü. Ülkesini zayıf anında ateşe atmaktan çekindi. Almantopraklarında yaşayan Yahudilerin desteğini de sağlamaya çalıştı).

“Yahudilere karşı önyargılarvar. Bunun ispatı antisemittik hikâye, masal, atasözlerinin dilden diledolaşmasıdır.”

“Irklar arası evlilik (karma evliliğin) Yahudileri asimileetmektedir. Özellikle bu Yahudilerekarşı silah olarak kullanılmıştır. Yahudi aileleri aristokrat(zengin) olduğuiçin bu zenginlikleri de bu kanaldan yutulmaktadır.”

“Yahudileri asimile hareketleri sadece zayıf yaprakları düşürmüştür.2000 yıllık acının sonunda sadece sağlam gövde kalmıştır. Bundan dolayı her şeyyok olsa bile Yahudilik yok olmayacaktır.” (Darwin görüşünden etkilendiğini belirtiyor.)