Kerim Yalçınkaya

Kerim Yalçınkaya

TÜRKİYE’NİN YERİ

Türkiye İstatistik Enstitüsü dünya ülkeleri için çeşitliuluslararası kurum ve kuruluşların ekonomik, sosyal hukuk verileriniuluslararası istatistikler sayfasında toplamış. Bu veriler, Türkiye’nin içindebulunduğu ekonomik, sosyal ve ne kadar gelişmiş bir ülke olduğunu dagösteriyor.

Türkiye İstatistik Kurumundan derlenen verilere göre, çalışan tekkişinin yoksulluk sınırı 2 bin 679 TL. olarak hesaplandı.

Dört kişilik ailenin asgari geçim haddi ise 5 bin 336,22 TL. olarakbelirlendi. Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin asgari geçin haddinin bir öncekiaya göre yüzde 0.03 oranında arttığını gösterdi. Çalışan tek kişinin açlıksınırı da bir önceki aya göre yüzde 0.56 oranında yükseldi ve 2 bin 868 liraolarak hesaplandı. Asgari ücretin bin 404 lira olduğu düşünülürse, bu ücretleçalışan 10 milyona yakın işçi açlıkla yüzyüze bırakılmış sayılır.

Prof. Dr. Esfender Korkmaz, istatistik enstitüsünün verilerindenyola çıkarak, “Günümüzde insan refahını tanımlamak için yalnızca milli gelirartışı yetmiyor. Aynı zamanda bu gelir artışının nasıl dağıldığı, toplumun okuryazar oranı, sağlık ve yaşam göstergeleri, demokrasi, hukukun üstünlüğü gibigöstergelere de bakmak gerekiyor” diyor Korkmaz.

-Birleşmiş Milletler Türkiye’yi dünyanın birinci sırada en kırılganülkesi olarak ilan ediyor.

- Küresel iş konseyine göre Türkiye, 2005 yılında yatırımyapılabilir 25 ülke içinde 13 sırada iken, son yıllarda bu 25 ülke içine bilegiremedi.

- Yani Türkiye yöneticilerimizin açıkladığı gibi ekonomisi iyi vegelişmiş bir ülke değil.

- Bütçe şeffaflığı sıralamasında da 102 ülkenin 58. Sırasındayız.

- Dünya ekonomik özgürlük endeksinde 154 ülke içinde 71. Sıradayız.

- Bilgi iletişim teknolojilerinde de 167 ülke içinde 70. Sıradayız.

- Yenilik endeksinde çok kötüyüz. Dünya ülkeleri yenilik peşindekoşarken, bizler meshep ve inanç tartışmaları arasında kayboluyoruz.

- Dünya Bankasına göre, yasal hakların gücü endeksinde notumuzzayıftır. Oranı on üzerinden 3’tür. Oysa yasal hakların gücü, kalkınmanın enönemli göstergesidir.

Türkiye ile ilgili verilerin ancak bir bölümünü sizlere sundum. Buveriler, ülkemizin ne kadar kalkınmış ve gelişmiş bir ülke olduğunu bizleregösteriyor.

ASGARİ ÜCRETİN DÜŞMEMESİ İÇİN DÜZENLEME

Maliye Bakanı Naci Ağbal, gelir vergisi tarifesi nedeniyle Eylülayından itibaren bazı asgari ücretlilerin gelirlerinin hiçbir şekilde bin 404liranın altına düşmemesini sağlamak üzere bir yasal düzenleme önerisi sundu.Ağbal, 9 ana başlık altında toplanan 130 maddelik tasarının istihdam veyatırımların teşviki, vergi kanunları, vergi mükelleflerine sağlanan yenikolaylıklar, iletişimin vergilendirilmesi, kamu taşınmazların ekonomiyekazandırılması, kaçak sarmalık tütün ticareti ile mücadele, 2017 yılı bütçekanunu ile Hazine Müsteşarlığına verilen borçlanma yetkisi limitininartırılması ile OVP’de öngörülen kamu maliyesi hedeflerine ulaşmak amacıylagelir artırıcı önlemler ve bunlardan savunma sanayi fonuna yapılacakaktarımlara ilişkin düzenlemelerin tasarıda yer aldığını söyledi.

Bakan Ağbal, kamu taşınmazlarının ekonomiye kazandırılmasından sözetti. Yani Bakan şunu ifade etti. Bu konuyu daha önce açıkladığı için bilgisahibiyim. Ülkedeki bir çok memur lojmanlarında oturan memurlar çıkarılacak bubinalar satılarak ekonomiye kazandırılacak.

Artı özelleştirme programında satılmayan şeker fabrikaları satılıpelde edilen bu kaynaklarda ekonomiye kazandırılacak.

Üç Bakanın açıkladığı orta vadeli programdan haliyle vergiartırımları olacak. İlgili birimlerin yaptığı hesaplamalara göre torba yasadanyaklaşık 28 milyar lira vergi çıkacak. Ancak bazı kamu mallarının satışında nekadar kaynak elde edileceğine dair bir tahmin yapılmadı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu. AK Partinin 16 Nisan’dadüzenlenen anayasa referandumunda istediği sonucu çıkarabilmek için bütçeyikurban edildi dedi.

Erdoğdu, Merkez Bankası’nın açıkladığı uluslararası yatırımpozisyonu tablosuna göre, “Türkiye’nin net açık pozisyonu 2016’nın sonuna göreyüzde 24 artışla 450 milyar dolara yükselerek rekor kırmıştır. 450 milyardolaklık net uluslararası pozisyon açığı GSYH’nin yüzde 52’sine ulaşarak alarmvermeye başlamıştır. (…) Başkanlık açıklamasından önce 3.08 TL. civarında olandolar kuru 1 yıl içinde 3.58 TL. civarında olan dolar kuru 1 yıl içinde 3.58seviyelerine çıkarak 50 kuruş değer kazanmıştır ve referandum reel sektöre 100milyar TL’ye mal olmuştur” dedi.