Birsel Oğuz

Birsel Oğuz

ATATÜRK VE GENÇLİK

“EY TÜRK GENÇLİĞİ! Birinci vazifen Türk istiklâlini ve Cumhuriyeti’ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektedir”, “EY YÜKSELEN YENİ NESİL! İstiklal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz. Cumhuriyet fikirce, ilimce, bedence kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister. Düşüncesi özgür, vicdanı özgür, bilgisi özgür nesilleri Cumhuriyet sayesinde yetiştirebiliriz.” Mustafa Kemal ATATÜRK

Atatürk, Türkiye’yi emperyalizmin saldırılarından ve baskılarından kurtararak, çağdaş anlamıyla bağımsız bir cumhuriyete kavuşturan önderdir. O, kendi kafasında oluşturduğu çağdaş sentezci düşünceyi adım adım uygulama alanına sokmuş, tüm Ortaçağ kalıntılarını az zamanda yıkarak ülkesini çağdaşlaşma rayına oturtmuştur. Tam bağımsızlığı ve çağdaşlaşma ülkülerini kendisine hedef olarak saptayan bu Büyük Önder, kurmuş olduğu genç Cumhuriyeti Türk gençliğine emanet etmiş ve geleceğin tek umudu olarak her alanda desteklemiştir. Gençliği gelecek anlamında ele almış, rejimin sahibi ve bekçisi olması gerektiğini ısrarla birçok konuşmalarında dile getirmiştir. Türk gençliği, Atatürk’ün ışıklı yolunda var gücüyle çalışarak, O’nun ilkelerine ve eserine sahip çıkarak, bu güvene layık olduğunu gösterecektir.

Gençler unutmamalıdır ki, Cumhuriyet Türkiye’si Atatürk’ün görüşleri üzerine kurulmuştur. Güçlü Türkiye ideali, Türk gençliğinin Atatürkçü düşünce ile yoğrulmasına ve bu düşüncenin kuşaktan kuşağa inançla devredilmesine bağlı bulunmaktadır. Esasen kendisi: “İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben biri fani Mustafa Kemal, diğeri milletin içinde yaşattığı Mustafa Kemaller idealidir” demişti. Bu idealin gerçekleşmesinde bugün gençlere düşen görev ve sorumluluk; Atatürkçü düşünceye sarsılmaz bir inançla bağlanmak, Atatürk’ün ilke ve devrimlerine bütünüyle sahip çıkmak ve sonsuza kadar yaşatmaktır.

GENÇLİK MARŞI

Dağ başını duman almış,

Gümüş dere durmaz akar,

Güneş ufuktan şimdi doğar,

Yürüyelim arkadaşlar.

Sesimizi yer, gök, su dinlesin;

Sert adımlarla her yer inlesin.

Bu gök, deniz nerede var,

Nerede bu dağlar taşlar.

Bu ağaçlar, güzel kuşlar,

Yürüyelim arkadaşlar.

Sesimizi yer, gök, su dinlesin;

Sert adımlarla her yer inlesin

Her geceyi güneş boğar,

Ülkemizin günü doğar.

Yol uzun da olsa ne var,

Yürüyelim arkadaşlar.

Sesimizi yer, gök, su dinlesin;

Sert adımlarla her yer inlesin.

Ali Ulvi Elöve