Birsel Oğuz

Birsel Oğuz

“TEK TUTKUM YURDUMDUR”

Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumunun 100'üncü yılında UNESCO kararı, bu tarihi gerçeği;

“Uluslararası anlayış, işbirliği ve barış yolunda çaba göstermiş üstün kişilerin gelecek kuşaklar için örnek olacakları inancıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün anılacağını ifade ederek, olağanüstü devrimci, sömürgecilik ve emperyalizme karşı mücadele den, dünya ulusları arasında barışın öncülüğünü yapmış, tüm yaşamı boyunca insanlar arasında renk, dil, din, ırk ayrımı gözetmemiş, insan haklarına saygılı Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran devlet adamı” sözleriyle dünyaya duyurmuştur.

Yunan yazar, “On binlerin Dönüşü” adlı eserinde Atatürk için şunları ifade etmiş:

“İnsan şunu düşünmekten kendini alamıyor: Sanki yeni bir kuvvet, Türk ordusunu diriltmiş, onun yiğitliğini ateşlemiş. Sanki bir adam, onlara Büyük Zafer'in kaçınılmaz olduğunu aşılamıştır…”

Doğuştan komutan ruhlu Atatürk'ün gurur kaynağı ve güvencesi Türk milleti ve ordusudur:

“…Her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, yönetilmiş ve zafere ulaştırılmış olan 30 Ağustos Başkomutan Meydan Muharebesi, Türk ordusunun Türk subayları ve komuta heyetinin yüksek gücünü ve kahramanlığını tarihte bir daha tespit eden çok büyük bir eserdir. Bu eser; Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölmez bir anıtıdır. Bu eseri yaratan bir milletin çocuğu, bir ordunun Başkomutanı olduğum için ilelebet mesut ve bahtiyarım.”

“… Gün geçtikçe daha çok genişleyen ve mükemmelleşen askeri kurumlara lazım olan fenni beyinler yetiştirilmesi için de hazırlık yapılmalı, harp sanayi tesisatımızı, daha ziyade gelişmesi ve genişletilmesi için tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileşme mesaimizde ordu ihtiyacı ayrıca göz önünde tutulmalıdır…”

“İlham ve kuvvet kaynağım milletin kendisidir.”

“Vatan, hiçbir kayıt ve şart altında ayrılık kabul etmez bir bütündür.”

“Tek tutkum yurdumdur” diyerek, yüreğinde millet ve vatan sevgisiyle “Benim karakterim” dediği, “Ya İstiklal, ya ölüm” parolasıyla ordulara komuta eden Atatürk'ün kazandığı büyük zaferleri, eşsiz devrimleri ve kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, ölmez bir anıt olarak sonsuza dek yükselerek, ülkemizi ve dünyayı aydınlatacaktır.”

“YAŞA MUSTAFA KEMAL PAŞA YAŞA!

ADIN YAZILACAK MÜCEVHER TAŞA…”

26 Ağustos 1922 Büyük Taarruz'da kanlarını canlarını ortaya koyan ve 30 Ağustos 1922 Büyük Zafer'le bizlere özgür ve bağımsız bir vatan armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi, Başkumandan Atatürk'ü minnetle anıyor, anıları önünde saygıyla eğiliyoruz.

Büyük Zaferimizin 98'inci yılı kutlu olsun.