Menderes Akdağ

Menderes Akdağ

TELEVİZYON

Televizyonun dünyayı bir köy haline getirdiği iddia edilmektedir. Televizyon küresel boyutun ilk iletişim aracıdır denebilir. Aya insanın ayak basışı; olimpiyatlar; Berlin Duvarı'nın yıkılması gibi önemli konulara insanlık televizyon vasıtasıyla şahitlik etmiştir. Televizyon, yayıncılığı 1939 yılında başlamıştır. Ancak II. Dünya Savaşı bu teknolojinin yaygınlaşmasına izin vermemiştir. II. Dünya Savaşı sonrasında 1950'de gerçek anlamda TV yayıncılığı başlar. Başlangıçta TV, yüksek maliyeti nedeniyle zenginler için üretilmiş bir alet gibi durmaktadır. Ancak bu araç hızla yoksulların ve alt sınıf ve orta sınıfın biricik eğlence haline geldi. Yatırım maliyetleri düştü. Televizyon içeriklerinde ise gözle görülür bir basitlik vardı. Televizyon, öyle bağımlılık yapmıştı ki Amerika'da satılan televizyonların %60 kredi ile (taksitli-borçlanarak) satın alınmıştı.