Menderes Akdağ

Menderes Akdağ

MEDYA KURTARICI MIDIR?

Medya, genelde sistemle barışıktır. Bu nedenle ciddi anlamda sistem eleştirisinden kaçınır. Ciddi problemlerin oluşması, rahatsızlıkların ortaya çıkması durumunda sistem eleştirisinden ziyade ağız ucuyla gaz alma operasyonu yapar. Bu bağlamda medya iş, adalet sistemi ve demokratik yapı ve de politika gibi kilit kurumların temel eleştirisinden imtina eder. Başarısızlık veya sapma gösterenleri sembolik olarak cezalandırırken, onaylanan erdem ve sıkı çalışma yollarına göre başarılı olanları sembolik olarak ödüllendirir. Örneğin sınıfı ev ortamı haline getiren bir öğretmen yerlere göklere sığdırılamaz. Ancak bu sınıf oluşumunda velilere ne kadar mali yük bindiği gerçeği gizlenir. Ya da yapılan uygulama pedagoji açıdan uygunsa neden yaygınlaştırılmadığı ve bundaki kamunun sorumluluğu gerçeği gizlenir. Eğitimin gittikçe ticarileştiği ve fırsat eşitliğinin ortadan kaldırıldığı gibi meseleleri çoğu kez tartışmaz. Medya bir toplum kurumudur denebilir. Ancak toplum yararına iş yaptığı iddiası her zaman doğru değildir. Medyanın en önemli kar(para kazanma) stratejisi gerilim yöntemidir. Adrenalin artışı bir olaya kilitlenmeye neden olur. Haz verir. Bu nedenle medyanın seni dikkate alması için onun gerilim stratejisine uygun bir resim vermek zorundasındır. Medyanın disfonksiyon olarak sınıflandırılabilen istenmeyen zararlı etkileri de vardır. Bu istenmedik zararlı etkiler sözü, aklıselimler için daha çok geçerlidir. Değilse medya çoğu zaman ne yaptığının farkındadır. Bunlara karşı strateji geliştirmek gerekir. Medyanın şeffaflık, tarafsızlık vb. söylemlerinden ziyade medyanın gerçekte işlevinin ne olduğu onun etkilerinin ne olduğuna bakmakla anlaşılabilir. Bundan öte medyanın kimi zaman sipariş işler yapabileceği de hatırlanmalıdır. Gerilim stratejisi toplum arasında kendiliğinden kurulu bulunan konsensüsü sarsar. Güvensizlik oluşturur. Bu yıkıcı bir etkidir. Yapılan konsensüs yıkımıdır. Oysaki medya uyum için gereklidir. Toplum değişir. Değişimin gelişim adına seyir izlemesi için de medya lazımdır denebilir. Oysaki takip ettiği stratejiler adına medya buna cevap vermemektedir.