Menderes Akdağ

Menderes Akdağ

SİYAHİLERİN AMERİKAN TARİHİNDEKİ YERİ

Henry P. Cheatham: Amerikan Sivil Savaşı’ndan birkaç yıl önce doğar. Yeniden Yapılanma(Köleliğin Kaldırılması) sürecinde açılan okullardan ilk kez yararlanan siyahîlerden biridir. Güney Carolina-Raleigh’de bulunan Shaw Üniversitesinde eğitim alır. Amerikan Senatosu’nda Güney Carolina delegesi olarak iki dönem görev yapar. Daha sonra Başkan William Mickinley tarafından Columbia bölgesinin tapu kayıt işleri için görevlendirilir.

John A. Hyman: köle olarak doğar. Kendi kendini eğitir. Amerikan Kongre’sine Kuzey Carolina’dan seçilir. Kendini sadece siyahîlere değil Kızılderililere de adar. Onlara yardım için bir program da hazırlar.

James E. O’Hara: New York City’de doğar. Oldukça genç yaşta hukuk işlerinde çalışmak üzere Güney Carolina’na gelir. Amerikan Kongresi’nde iki dönem Kuzey Carolina delegesi olarak hizmet eder.

George H. White: Yeniden Yapılanma sürecinden sonra Amerikan Kongresi’nde hizmet eden son siyahîdir. Kendisi Kuzey Carolina delegesidir. O, 1900 senesinde Linç’in federal bir suç sayılması Kongre’ye bir tasarı sunar. Daha bir yıl öncesi 87 siyahî, 20 beyaz linç edilmiştir. Onun iki dönemlik Kongre görevi 1901’de sona erer. O, siyahîlerin boykotu bırakıp tekrar Kongre’ye dönmelerini tavsiye eder.

Jefferson Long: bir köle olarak doğar ve bir terzi olarak çalışır. Siyahî seçmenler üzerine kanlı baskınlar yapıldığı bir seçim ortamında Kongre’ye seçilir. Seçim kapmayası boyunca yedi siyahî katledilir. Georgia’dan seçilen tek siyahî Kongre delegesidir.

Benjamin Sterling Turner, Georgia’da doğar. İç savaştan sonra Alabama’ya gider. 10 yıl boyunca Alabama siyasetinde etkili olur. Önce eyalet meclisine ardından da Amerikan Kongre’sine seçilir. Burada iki dönem hizmet eder.

Robert Brown: bir gün güçlü bir hatip olacağını düşler. Boston’da doğan Brown İngiltere’de eğitim görür. Hukuk eğitimi almak için Amerika’ya geri döner. 1863 yılında siyahîlerin yoğun olduğu Güney Carolina bölgesinde adaylığını ilan eder. Güney Carolina’da avukat olarak çalışan ilk siyahîdir. Charleston’da bir gazete çıkarır ve bu eyalette Cumhuriyetçi Parti faaliyetlerini organize eder. Amerikan Kongresi’nde iki dönem görev yapar.

Robert C. Delarge Aiken’de bir köle olarak doğar. Kendi kendini eğitir. Çok başarılı bir çiftçidir. Amerikan Kongresi’ne seçilmeden önce eyalet meclisinde hizmet eder. Amerikan Kongresi’nde ise zamanının büyük bir çoğunluğunu kanuni yollarda seçilip geldiğini ispatlamaya çalışmakla geçirir. Yaklaşık bir yıl içerisinde görevden alınır.

Thomas E. Miller: özgür olarak doğar. Avukat olur. Güney Carolina’da eyalet okul sistemini belirlemede etkin siyasi rol üslenir. Eyalet temsilcisi ve senatörü olur. 1888’de Amerikan Temsilciler Meclisi’ne seçilir. Bir dönem Amerikan Kongresi’nde hizmet gördükten sonra Güney Carolina’na geri dönerek tekrar burada eyalet senatörü görevini üslenir. Daha sonra Oranburg’da bulunan eyalet siyahî kolejleri başkanlığına atanır.

George W. Murray: Amerikan Kongresi’nde Güney Carolina temsil eden son siyahîdir. Güney Carolina, Sumter’da bir köle olarak doğar. Her nasılsa öğretmen olabilmek için gerekli eğitimi görür. Başkan Benjamin Ariston onu Charleston limanı denetçisi yapar. Siyasette etkin olmaya devam eder. 1892’de Amerikan Kongresi’ne seçilir. O aynı zamanda bir mucittir. Kendisine ait sekiz tane icadı vardır. Kongredeki görevi sona erdikten sonra Sumter’a geri döner. Daha sonra yazarlık ve öğretmenlik yapacağı Chicago’ya gider.

Charles E. Nash: Birleşik orduda er olarak göreve başlar ve başkomutan yardımcılığına kadar yükselir. Savaş’ta bacağının birini kaybeder. Louisiana’da yeteri kadar siyahî seçmen olmamasına rağmen Kongre’ye seçilmeyi başarır. Bu eyaletten çıkmış tek siyahî delegedir.

James T. Rapier, Alabama-Florence’da doğar. Zengin bir çiftçinin oğludur. Kanada ve İşkoçya’da eğitim görür. Alabama siyasetinde etkilidir ve burada Cumhuriyetçi Parti’nin kurulmasında önemli görev üslenir. Burada Sentinel adı verilen bir gazete çıkarır. Kongre’ye bir dönem seçilir.