Menderes Akdağ

Menderes Akdağ

YÜKSEK VE KRONİK ENFLASYON YILLARI

Yüksek fiyat artışı olan enflasyon para politikalarından ziyade mali politikaların sonucudur. Bundan dolayı enflasyondan ve bunun önlenmesinden I. derecede hükümetler sorumludur. Türkiye tarihinde üç dönem yüksek enflasyon yaşanmıştır. Bunlardan ilki I. Dünya savaşı yılları, diğeri II. Dünya savaşı yıllarıdır. Üçüncü enflasyon dönemi ise 1970’lerden sonra ortaya çıkmıştır. 1970’li yıllarda dünyada baş gösteren petrol krizi, Türkiye’nin Kıbrıs’a yaptığı barış harekâtı ve akabinde gelen ambargo ve siyasi belirsizlikler, anarşi ve terör gibi nedenler aynı yıllarda Türkiye’de yüksek enflasyonu başlatmıştır, hayat pahalılığı artmıştır. Daha sonra bu yüksek enflasyon hali sürekli bir hal almış otuz yıl boyunca sürmüştür. Enflasyon kronikleşmiştir. Türk lirasında kuruş kullanılamaz olmuş ve lira bol sıfırlı hale gelmiştir. 10 milyon lira artık bozuk para sayılmaktadır. Enflasyon sonucu her şey kısa vadeli olmuş, geleceğe dair palanlar yapılamaz hale gelmiştir. Belirsizlik sonucunda yatırımlar durmuştur. Gelir dağılımındaki adaletsizlik artmış, yoksulluk had safhaya ulaşmıştır. 2000’li yıllarda enflasyon tek haneli rakamlara indirilmiş(2005’li yıllar) ve liradan altı sıfır atılarak bir dönem adeta sıfırlanmak istenmiştir.