Menderes Akdağ

Menderes Akdağ

SİNERJİ

II. Dünya Savaşı arifesinde Japonya ile Çin çok kanlı bir savaşa tutuşur. Çin’in onca kalabalık nüfusuna rağmen Japonya, Çin topraklarını rahatlıkla işgal eder. Milliyetçi ve Komünist güçler olmak üzere Çinliler ikiye bölünmüştür. Farklılıklara karşı tahammülsüzlük had safhadadır. Çin halkı birbirini kırmaktadır. Japonların işledikleri katliamlar sayısızdır. Çin’de müthiş bir kıtlık baş gösterir. Bir avuç pirinç için Çin halkı Japonların kurdukları ocaklarda saatlerce çalışır. Kimi Çinliler, Japonların izleyici olduğu arenada ölümüne dövüşe tutuşur. Japonlar tarafından kanlı bahisler oynanır. Tifüs, kolera, tetanos, sıtma gibi hastalıklar Çin’i kasıp kavurmaktadır. Farklılıklara karşı tolerans geliştirmek gerekir. Farklı renklerin yan yana gelmesiyle ilkbahar bahçeleri oluşur. Kamplara ayrılmış toplumun kaderi ise başka ulusların elindedir. Kan, gözyaşı eksik olmaz onların diyarında… Koskoca Çin toplumuna o vakitler Sovyetler, Japonlar ve Amerikalılar doğrundan müdahale eder.

Birinci Dünya Savaşı sonrasında Mondros Ateşkes Antlaşması’yla Osmanlılar, savaştan çekilir. Bu antlaşma Osmanlı’nın son topraklarının işgalini öngörmekteydi. Toplumda, bu antlaşmaya karşı farklı tepkilerin oluşması olağandır. Ancak bu farklı görüşler kendi aralarında tam bir kavgaya tutuşur. Milli Mücadele taraftarı hukuki yolları kullanmasına rağmen tam bir direnişle karşılaşır. Seçimler yapılır, meclis açılır. Millet iradesi ortaya çıkar. Millet iradesine bari saygı duy. Hukuki bir kuruma karşı çıkartılan isyanlar fora almış başını gider. Kurtuluş Savaşı dört değil daha kısa bir sürede bitirilebilirdi. Milli Birliğin oluşturulması için çok zaman yitirilir. Milli Mücadele’de tam bir ironi yaşanır. Anadolu toplumumun işgallere karşı ortak tavır alamaması Kurtuluş Savaşı’nın süresini uzatırken İşgalci güçlerin kendi aralarında ayrılığa düşmesi Milli güçler için tam bir nimet olur. İşgalci güçler kendi arasında ihtilafa düşmemiş olsaydı kendi aralarında tavır birliği sağlayamamış Anadolu toplumu için vatanı işgalden kurtarmak tam bir hayal olurdu. İtalya-İngiltere rekabeti, Rusların savaştan çekilmesi bizler için önemlidir.

Matematikte iki artı iki dört eder. Fakat bir toplumun kendisine yönelmiş tehditleri bertaraf etmek için ortaya koyduğu kuvvet olan milli güç için aynı kural asla geçerli olmaz. İki kişinin yan yana gelerek yapacakları iş toplamı tek tek yapacakları iş toplamından daha büyük olur. Bunun adı sinerjidir. İki artı iki böyle durumlarda atomik bir güce ulaşır ve toplamın sonucu yedi olur. Değilse iki artı iki dört bile etmez. Bireyleri ya da kurum veya halkları birbirinden kopuk bir milletin gücü sıfıra yakındır. İsterse nüfusu milyarı bulsun…