Menderes Akdağ

Menderes Akdağ

TURİZMDE KAYITDIŞILIK İSTİHDAM ÜLKEMİZE GELEN TURİST SAYISINI SAHTE BİR BİÇİMDE NASIL ARTIRMAKTADIR?

Memleketimizin en büyük sorunu nedir? Öncelikli sorunumuz kimine göre demokratikleşme kimine göre terör… Bana göre ise işsizlik… İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır… Hal böyleyken işsizliği bazen bizler azdırmaktayız. Lehimize olan tüm gelişmeleri aleyhimize çevirmekte üzerimize yok… İşsizliği önlemede turizm önemlidir. Turizm sektörünü güçlendirmek adına devlet olarak neler yapılmadı ki? Yatırımcıya bedelsiz arazi; o arazilerin üzerine otel yapılabilsin diye kredi sağlandı… Bunlar yetmedi egemenlik hakları hiçe sayma pahasına vize uygulamaları gevşetildi. Bize vize uygulayan ülkelerin vatandaşları uçağa atlayıp direk ülkemize giriş yapmaktalar. Kimse onlara bu ülkede tatil yapabilecek kadar bir varlığa sahip mi, otel rezervasyonları var mı diye sormamaktadır. Havaalanında verilen bir pul yeterli ülkemize giriş için… Söz konusu pulların üzerinde bir de “bu pul turistik ziyaret içindir. Süresi doksan gündür. Çalışma izni vermez yazmaktadır.” Buyurun beyler, doksan gün boyunca bu ülke sizin demekteyiz. Doksan gün dolunca Kuşadası’nda bulunanlar şöyle Sisam’a (Samos); Antalya’dakiler ise Kıbrıs’a kadar gidip gelmektedir. Sonrası bir doksan günlük daha pul almaktalar. Toplamda altı ay, daha ne olsun! Altı ay çalış çalışabildiğin kadar, arayan soran mı var? Kayıt dışı yabancı istihdamını denetleyebilmekte miyiz? Pek değil. Verilen pullar sayılarak ülkemize ziyaret eden turist sayısı bulunmaktadır. Ancak otuz milyon turist girişinin bir defa on milyonunu kafadan silmek gerekir. Bu on milyonun ülkeye hangi amaçla girdikleri belli değil… Fuhuş, uyuşturucu kaçakçılığı için ülkemize girenler bile teknik olarak turist sayılmaktadır.

Ülkemizde yabancı kayıt dışı istihdam, en çok turizm sektöründedir. Denetlenemiyor bu sektör. Polis insan hakları deyip turistik alanlarda hiçbir yabancıya soru yöneltememektedir. Çalışma Bakanlığı müfettişleri çoğu zaman otelleri denetlememektedir. Ya da denetimler haberli yapılmaktadır. Müfettişler geldiğinde kayıt dışı çalışanlara ya kollarına bileklik takılıp otel müşterisi süsü verilmekte veya o gün onlar izinli sayılmaktadır. Sonuç ne olursa olsun ülke büyük zarar görüyor bu işten. Kayıt dışı çalışan bir yabancı animatörün, aylığı, konaklama, transfer, barınma beslenme giderleriyle altı aylık bir sezonda toplam maliyeti sekiz bin Euro’dur. Söz konusu sekiz bin Euro’luk maliyeti bin kişi üzerinden hesaplarsak sekiz milyon Euro gibi korkunç bir rakam çıkar karşımıza. Vergisiz, kayıtsız, sigorta primsiz sekiz milyon Euro… Sektörde kayıt dışı çalışan sayısı yüzlerle değil on binlerle ifade edilmektedir. İşsizlikten şikâyet edenler ve asgari ücretten vergi kesen devlet bunu görmeli… Devletin görmesi yetmez, bunu engellemesi lazım… Yabancı düşmanlığı yapmaya gerek yok. Irkçı değiliz. Yabancıyı kayıt altına alın; alamıyorsanız, çalıştırmayın.

Gelen turistlerin otellerde hoş vakit geçirtilmesi adına animasyon şarttır. Bu anlamda Animasyon etkinliklerinin rengi aktır. Ancak bu kayıt dışı istihdamla birleştiğinde göreceğimiz renk kara olur.