Menderes Akdağ

Menderes Akdağ

ŞİŞMAN MEDYA

Medya Beslenme Konusunda Kimi Zaman Olumsu Değerler Aşılar

Bugün şiddetin artışı, her türlü istismarın yaygınlaşması, siyasi etik aşınması gibi pek çok medyanın etkisinin olduğu tartışılmaktadır. Bunda medyanın kendi varlığı etkilidir. Bu anlamda çocukların tabletinde veya televizyonda milli ve manevi değerlere vurgu yapan bir çizgi film izlemesi ile şiddet içeren bir çizgi film izlemesi arasında bir fark yoktur. Çünkü her iki durumda da çocukların hareket kabiliyeti kısıtlanmaktadır. Koşması, zıplaması veya oynaması gereken çocuk oturmaktadır. Her iki çocuk gurubunun da obez olması risk dâhilindedir. Bunun yanında sürekli parlak ışığa maruz kalmanın göz sağlığı üzerinde etkileri olmalıdır. Sürekli ekrana bakmanın omurga, iskelet ve kas sistemi üzerinde olumsuz baskı oluşturacağı düşünülmelidir. Medyanın kendi varlığının yanında bir de medya içerikleri insanları özellikle çocukları etkilemektedir. Medya'nın bugün pek çok alanda olumsuz değerler aşıladığını insanlar kendi aralarında tartışmaktadır. Özellikle beslenmeyle ilgili aşılanan olumsuz değerler en çok çocukları etkilemektedir.

Birbirleriyle Oynamak Varken Tabletleriyle Oynayan Hareketsiz Çocuklar

Medya ile obezitenin artışında güçlü bir bağ vardır denebilir. Bugün temelde obezite temel problem değildir. Problem hareketsizliktir. Obezitenin pek çok nedeni olmakla birlikte hareketsizliğin bu nedenler arasında başat yer tuttuğu bilinmektedir. Özetle medyanın konuyla ilgili iki açıdan sorumlu olduğu düşünülmektedir.

1-Medya reklam ve programlarıyla olumsuz beslenme değerleri aşılamaktadır.

2-Medya, insanların hareketlerini azaltmıştır. Onları oturmaya mahkûm etmiştir. Pasif insan, sürekli kilo almaktadır.

Beslenmeyle ilgili olumsuz durumların aşılanmasında ve hareketsiz bir yaşamdan en çok çocukların etkilendiği iddia edilmektedir. Bu da nesil zehirlenmesine yol açmaktadır. Çünkü çocuk, erken dönemde aldığı bu tutum ve davranışları geleceğe aktarmaktadır. Böylece gelecek şimdiden kaybedilmektedir. Çocuklar, tablet oynarken, video izlerken veya televizyon bakarken hem hareketsiz kalmaktadır. Bunları yaparken de hem de kola, cips vb. ürünleri tüketerek sağlıksız beslenmektedir. Bu çifte etkiyi bir bedenin kaldırması mümkün değildir. Çocuklarda sofra alışkanlığı oluşmamaktadır. Sofra alışkanlığının ortadan kalkması sadece sağlıksız beslenen çocuklar oluşturmamakta, anne ve babasıyla iletişimi kopmuş çocuklar da var etmektedir. Aslında tehlikede olan hem beden sağlığı, hem ruh sağlığı hem de toplumsal sağlıktır.