Menderes Akdağ

Menderes Akdağ

FİLMLERİN EN ETKİLİ SÖZÜ-16

“Zirvedeyken bırak.”

“İyi seçimler yapmak deneyimle olur. Deneyim de yapılan kötü seçimler sonucu kazanılır.”

“Zafer, hazırlığı sever.”

Film Adı: The Mechanic, Yöentmen: Simon West.

**

“Ölümden öte köy yok”

“Yârim basma çamura,

Bulurlar izimizi

Karışalım dumana

Gitti sandılar bizi

Çare aradım, Baktım dört kitabın sahibine

Ateş de serin gelir, sevdalıktan yanana.”

“Zamanında biri sevdalanır. Çok severler birbirlerini. Onlar farklı dinlerdendir. Bu sebeple diğerleri onların birbirine kavuşmasını engeller. Yayla zamanı herkes yaylaya çıkar. Babası kızı eve hapseder. Genç ise yayladadır. İki genç mum gibi erir. Onlar kara sevdaya tutulur. Kız, yaylalara baka baka ağlar. Birgün bakar, bulutlar gelir denizden. “Şu bulutlara karışsam da çıksam yaylalara, bir sarılsam sevdiğime” der. Sonra yakar kendini. Kendini yakar ki dumanı karışsın bulutlara. Öyle çıkar yaylalara. Bulur sevdiğini, sarar, sarmalar onun her yanını. Gence ateş basar. Millet kazakla dolaşırken o terler. Anlar, her şeyi anlar ki sevdiği ona gelebilmek için yakar kendini, dumanını bulutlara katar. “Ey millet!” der. “Ey insanlar elbirliği edip mutluluğumuza mani oldunuz. Siz de mutluluk görmeyesiniz.” Sonra kendini yakar. Dumanını sevdiğinin dumanına katar.”

Film Adı:Yüreğine Sor. Tuba Büyüküstün, Kenan Ece.

**

“Aksi söylense de çoğu zaman mesele kazanmak değildir.”

“Hayattaki en önemli kararlar her zaman zordur.”

“Seyahat etmek bir yere varmaktan daha iyidir. Eskiden olmak istediğin yere giden tek yol olduğuna inanılırdı. Ama o yolu seçmek diğerlerinden vazgeçmek anlamına gelmez. Aslında önemli olan o yolda neler olduğudur. Tökezlemeler, düşüşler ve arkadaşlıklar. Önemli olan yolculuktur, yola çıkmaktır; varılan yer değil. Geleceğin gerektiği gibi yolunu bulacağını inanmamız gerekir.”

Film Adı: Sokak Dansı, Yönetmen: Andrew Marcus.

**

“İyilik içten gelir. İyilik aynı zamanda bir seçimdir. Bir insan onu seçmezse insanlıktan çıkar.”

Film Adı: Clockwerk Orange.