Semih Başkar

Semih Başkar

BİZLER BU KENTİN YÜKÜNÜ TAŞIYORUZ VE TAŞIMAYA DEVAM EDECEĞİZ...

Herkesin, her kesimin özel bir günü vardır. Anneler günü, babalar günü, sevgililer günü, kadın günü, matine günü, erkek günü, çocuk günü, yaş günü, yüzük günü, oturma günü, ilk çay günü gibi. Velhasıl yılın 365 günü birileri için bir şeyler oluyor...

***

Malum yerelde olduğumuz için faaliyet gösterdiğimiz kapsam alanımız yerelle sınırlıdır. Meslek bizim olduğu

için hep artı

yönlerinden bahsediyoruz.

Hoş olmayan havadisler kısa sürede size de intikal eder. Ama

şerefle tamamlanması gereken bir meslek olduğunu çok iyi

bilirim.

***

Yukarıda izah ettiğim yılın 365 gününü

herkes parsellemiş.

Bir günde biz gazetecilere ayrıldığı için bende bugünkü yazımı konuyla bağdaştırmak istedim. Devlet idaresinin dördüncü güçü basındır. Yasama, Yürütme ve Yargıdan sonra basın gelir.

Devlet ile halk arasında köprü görevi üstleniriz.

***

Üstlendiğimiz bu köprü görevinde halktan yana olmalıdır. Halkın sorun ve sıkıntılarını devletin yetkililerine aktarmak başlıca görevleri arasındadır. Haberciliği tarafsız ve objektif olarak yapmak, her şeyden önce meslek mensubu olması için adam olması gerekmektedir. Yukarıda saydığım vasıflar gazetecilere mahsustur.

***

Gazetecilik adını taşıyıp, mesleği tutumlarıyla sorumsuzluklarıyla ayaklar altına alabilecek davranışlarda bulunanları kapsamaz. Her eline kalem alan gazeteci olamaz. Bu mesleğe saygınız olmayabilir, ama bu meslekten ekmek yiyenlere, nafakasını temin edenlere saygı göstermek zorundayız ve zorundasınız.

***

Gazetecilik hem kutsal hem de toplumların ilerlemesinde çok önemli görevi olan bir meslektir. Basın organlarının gelişmişliği o toplumun gelişmişliği ile doğru orantılıdır. Gazetecilerin misyonlarını yerine getirmediği toplumlarda gelişmişlikten söz edilemez. Tabi ki bu uğurda gazeteciler büyük bedeller de ödemişlerdir. Bizler basın mensubu olarak bu kentin yükünü taşıyoruz ve taşımaya devam edeceğiz.

Bu düşüncelerle, gecesini gündüzüne katarak, her türlü zor ortamlarda işini yaparken, basın ahlak ve meslek ilkelerine bağlı olarak kamuoyunun bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesinde büyük rol üstlenen kıymetli meslektaşlarımızın Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor çalışmalarında başarılar diliyorum…