Menderes Akdağ

Menderes Akdağ

DERLEDİĞİM ANONİMLER ATASÖZLERİ -5-

-Merhamet eden maraz bulur.

-Olacakla öleceğin önüne

geçilmez.

-Alışveriş ayrı; dostluk ayrıdır.

-Şoför adam havarda olur.

-Et olmasın ot olsun, helalinden

olsun.

***

-İnek danayı bulur; buzağı anayı.

-Dağ dağa kavuşmaz; insan insana

kavuşur.

-Yolcu yolunda gerek.

-Erken kalkan işine; geç kalkan

düşüne…

-Genç dediğin bastığı yerden su

çıkartır.

***

-İyi olacak hastanın ayağına

doktor kendisi gelir.

-Kekliğin yürüyüşünü taklit eden

saksağan kendi yürüyüşünü unutur.

-Düğün deliyi bulur; imam ölüyü.

-Ne şeytanı gör ne salâvat getir.

-Devede de boy var ama dokuzunu

eşek çeker.

***

-Domuzdan post; gâvurdan dost

olmaz.

-Acı söyle; (baş)köşeye otur.

-İti an çubuğunu hazırla.

-İtleri salmışlar, taşları bağlamışlar.

-Haydan gelen huya gider.

***

-Aşırı merhamet maraz doğurur.

-Köpeğin ayağı taştan sakınılmaz.

-Çırak ustayı bastırır.

-Sora sora Bağdat bulunur.

-Dünya bu, kimi tadından

yiyemez; kimi tuzundan…

***

-Dört dörtlük insan bulunmaz.

-Ekmek aslanın ağzında…

-İyilik yap denize at; balık bilmezse

Halik bilir.

-Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı

vardır.

***

-İnsan su testisi gibidir. Ne zaman

kırılacağı belli olmaz.

-El atına binen; tez iner.

-Su testisi suyolunda kırılır.

-Karı kayına; para koyuna teslim

edilir.

-Taş taşı; laf taşıma.

***