Menderes Akdağ

Menderes Akdağ

Kuşadası’nı Kurtarmak

1980-2000 yılları arasındaKuşadası turizmi en parlak dönemini yaşar. Sonra bu şirin beldenin yıldızısöner. Bir zamanlar Kuşadası devlet memuru için sürgün yeridir. Çünkü hayatpahalıdır. Ev kirası, pazar masrafı öyle her yiğidin karşılayacağı gibi değildir.Antalya, Bodrum, Marmaris rekabeti, Kuşadası’nın kendi hataları gibi nedenlerKuşadası’nı bitirir. Her yerin, her uygarlığın şaşalı olduğu bir dönem vardır.Önemli olan o görkemden geriye ne kaldığıdır. Susurluk olayları, kumarhaneler,cinayetler, sadece rant için apansız-yersiz verilen imar izinleri… Gelinensüreçte Kuşadası’nda tuz dahi kokar. Son on beş yıldır Kuşadası sadece artakalanı toplamaktadır. Her şey dâhil sistemde zaten esnafın para kazandığı dayok… İşletmeler emekten çalarak kar etmektedir. Nasıl mı? Bir insanı günde onbeş saat çalıştır. Hem de asgari ücretle… Mesai parası mı? Nerde gezer?

Kuşadası kurtarılır mı?Kuşadası’nın batışını izleyen kimileri, bu soruya hayır diyebilir. Ancak geridebıraktıklarına odaklanırsan önünde seni bekleyen şeyleri asla göremezsin.Kuşadası kurtarılır. Biraz zor ama bu yapılabilir. Öncelikle Kuşadası, geçmiştakıntısını bir tarafa bırakmalıdır. Şaşalı günleri hatırlamak güzeldir.Motivasyonu artırır. Ancak şaşalı günlerde olan hukuksuzluklar, para hırsı, yaniKuşadası’nın sonunu getiren tüm travmatik etkiler Kuşadası potansiyelininönündeki en büyük engeldir. Kimsenin size, geçmişinize bakıp da sınırlarınızısöylemesine izin vermeyin. Tek sınırınız kendi ruhunuz. Herkes bir şeylerbaşarır. Ancak korkusuzlar harika sonuçlar çıkartır. Korkusuzca iş yapmakisteyen varsa onlara Kuşadası’nın sınırlarını zorlayacak birkaç tavsiyem var.Şöyle ki:

Kuşadası’nda mutlaka eski kentolgusu oluşturulmalıdır. Modern kent ile tarihi kent birbirinden ayrılmalıdır.Kuşadası’nda Güvercin Ada ve limana bakan tüm gecekondu tipi yapılar içindeoturanlar mağdur edilmeden yıkılmalıdır. Oluşan alanda eski Kuşadası evleriyapılmalıdır. Bölgede bakımsız, yıkılmakta olan tüm eski bina ve evler restoreedilmelidir. Güvercin Ada kesinlikle bir Rumelihisarı mantığıylaişletilmelidir. Bu ada, konser, sergi, dinleti merkezi haline getirilmelidir.Kentin imajı olmalıdır. Kuşadası içerisinde yeşil alan oldukça azdır. Aynınedenle kent merkezindeki lise, kent dışına taşınmalı, liseye kent dışında yertahsisi yapılmalıdır. Lise yeri, Tariş alanı ve diğer boş arsalarlabirleştirilerek büyük bir yeşil alan Kuşadası’na kazandırılmalıdır. Öncedenbelli bir yatak kapasitede planlanan ve inşa edilen otellerin her şey dâhilsistemden daha fazla kar için kontrolsüz bir biçimde, çevreye zarar verecek vekenti beton yığınını çevirecek şekilde yatak kapasitelerini artırmalarına ve ekbina yapmalarına izin verilmemelidir. Kanun gücü kullanarak, tüm site, apartmanve diğer yapıların boyanması sağlanmalıdır. Görüntü ve gürültü kirliliğine aslaizin verilmemelidir. Kuşadası’nda yer alan tüm kent meydanları tekrardüzenlenmelidir. Meydanlarda görkem önemlidir. Meydana bakan tüm yapılar, özelmülk tasarrufunda olsa dahi, söz konusu görkeme katkı yapacak şekilde dönüştürülmelidir.Şekerci Meydanı, bütün tur otobüslerinin geçtiği yer olmasına rağmen hem trafikaçısından hem de meydan görüntüsü açısından tam bir felakettir. Kuşadası’ndanadir kalan yeşil örtüden biri olan Eski Fransız Tatil Köyü, Shelle Arazisi,Toprak Malikhanesi ve Ömer Tatil Köyü hattındaki kıyı korunmalıdır. Buralaraverilecek proje kesinlikle yeşil dokuya uyumlu olmalıdır. Yeşil dokuya tırnakkadar zarar verilmemelidir. Davutlar, Güzelçamlı, Long Beach hattında yer alançürümeye yüz tutmuş yazlık siteler mutlaka ekonomiye tekrar kazandırılmalıdır.Yazlık sitelerden temizlenecek alanda devasa golf oteller, futbol sahalarıyapılmalıdır. Film setleri de buna dâhildir. Kuşadası imajını yenileceketkinliklere ağırlık verilmelidir. Altın Güvercin etkinlikleri daha canlı, dahabilinir hale getirilmelidir. Yapılacaklar için merkezi yönetimle yerelyönetimin işbirliği sağlanmalıdır.

Yol medeniyetin temel unsurudur.Yolları delik deşik Kuşadası’nı dediklerime inandırmak zordur. Hayalleriçalınmış bir kent var karşımızda. Ne olursa olsun Kuşadası’nın geleceği,kendisine bağlıdır. At sahibine göre kişner. Kendini değiştir Kuşadası, gerikendisi gelir. Sahibin fikri ve zikri değişirse ve ikisi de aynı olursa, gizliniyet-kötü düşünce olmadığı süreci Kuşadası sahibini doludizgin geleceğe taşır.

***