Menderes Akdağ

Menderes Akdağ

“BAĞIMSIZLIK BİLDİRGESİ-1776”

On yıl boyunca İngiliz Kralı Cromwell parlamentoya başvurmadanyaslar çıkarmaya ve bir diktatör gibi davranmaya başladı. Cromwell’in ölümündensonra Birici Charles oğlunu tahta geçmesi için davet edildi. Bu kişi İkinciCharles olarak bilinir.

İkinci Charles, insanları kızdırmayacak kadar zeki bir hükümdardı.Fakat o, yavaş yavaş parlamento yetkilerini kısıtlamaya başladı. O, Fransakralından yeteri kadar parasal destek almaktaydı. Dolaysıyla parlamentoyabaşvurmadan kanunları kendi çıkarmaktaydı. İkinci Charles, kendisinden sonrabir Katolik olan kardeşi İkinci James’i tahta çıkarmak istemekteydi. Bunun içinher türlü alt yapıyı oluşturdu.

İkinci James 1685 yılında tahta çıktı. O, Katolikliğin resmi mezhephaline getirilmesi sürecinde üç yıl boyunca Parlamentoyla kavgalı duruma düştü.Parlamento 1688’de İkinci James’i iktidardan düşürdü. Tahta, James’in kızıMary’i getirdi. Mary ve onun kocası hükümdar oldu. İkinci James’in tahtanindirilmesine Büyük İhtilal dendi.

1689 yılında Mary ve onun kocası İngiliz hükümdarı olmadan önceİnsan Hakları Bildirgesi’ni imzaladı. Haklar Bildirgesi’nde İngiliz halkıkanuni haklarını özetledi. O haklar Birinci Charles ile devlet yönetimikonusunda savaşılırken öğrenilmişti. Şöyle ki:

-Onlar, Parlamento’nun kralı kontrol edebildiğini öğrendi.

-İngilizler, Parlamento’nun vergi salmada etkisinin olabileceğinifark etti.

-Vatandaşların kraldan talepte bulunabileceği öğrenildi. Adalet içinvatandaş kral nezdinde hak arayabilir.

-Parlamento üyeleri herhangi bir sorun hakkında özgürce fikirlerinbeyan edebilecektir.

-Özgür vatandaşlar, silah bulundurabilecek.

-İnsanlar, Diktatör olmak isteyen bir kralın en büyük silahınınkendisini destekleyen bir ordu olduğunu fark etti.