Kerim Yalçınkaya

Kerim Yalçınkaya

ABD NİÇİN İRAN’A SALDIRIYOR

Türkiye’nin bölgesinde sorunların artığı net olarak görülmeyebaşladı. ABD’nin İran’a karşı olan durumu ortada. İsrail ve körfez ülkelerinintutumuna bakıldığında enerji alanlarına tehdit ile el koymak istedikleri netşekilde kendini gösteriyor.

İran’daki nükleer faaliyetler, İran şahı döneminden beri ABD’nindikkat kesildiği bir gelişme. Bugün ise farklı bir durum ortaya çıktı. ABDİran’ın faaliyetlerini bir tehdit olarak görüyor. Bu coğrafyada esas tehdit iseABD, İsrail ve Suudi Arabistan’ı sayabiliriz. Orta Doğu’ya hakim olmaya çalışanküresel güçler var. Küresel oyuncular ABD ve İngiltere gibi gözükse bölgeoyuncuları İsrail ve Suudi Arabistan’dır. Bu bölgede istikrarsızlığı bu ülkeleryaratıyor. Bu bölgeye hakim olmak isteyen küresel güç var. Küresel oyuncularABD ve İngiltere gibi gözükse de bölge oyuncuları İsrail ve SuudiArabistan’dır.

Türkiye’nin burada BOP taşeronluğu üstlenmesiyle bölge oyuncusu olmaşansını kaybetmiştir. Büyük oyuncu olmak ve bölge oyuncusu olmak ve bölgeoyuncusu olma şansını siyasi, mali, ekonomik ve güvenlik anlamında kaybetti.Bugünkü siyasi kadrolar bu sorunu çözmez. Türkiye hala sorunlarıyla ilgili bir çözüm ortaya koyamıyor.

Geçtiğimiz günlerde Gazze’de yaşananlar herkesi yasa boğdu. Vicdan sahibihiç kimse bu utanç tablosuna sessiz kalamaz. Bu tarihi şehrin islam ümmeti içinmerkezi konumunun değiştirilmesine izin verilmemesi gerekir. İsrail’in işgal,şiddet ve zulüm politikalarının sona erme zamanı çoktan gelmiştir.Katliamlardan sorumlu İsrail makamlarının ve savunmasız insanlara silahdoğrultuna İsrail askerlerinin hesap vermelerini sağlamalıyız.

İsrail yalnız Gazze’ye değil, İran’ı da kışkırtıyor. ABD iseTahran’a nükleer anlaşmayı durdurduğu tehdini savurması, zaten bir türlü ateşidüşmeyen bölgede tansiyonu gittikçe yükseltiyor.

Yıllardır dünyanın endişe ile odaklandığı Orta Doğu’da tarihi birtrajedi kendini bir kez daha gösteriyor. Derin bir coğrafyanın huzursuzlukiçinde kıvrandığı net şekilde belli oluyor.

Bir yandan ABD’nin uzun vadeli, çok yanlı, değişken ve tehlikeliOrta Doğu politikası, öte yandan Rusya’nın havadan ve denizden bir ahtapot gibisardığı Suriye, Irak ve hatta Türkiye’ye karşı açık ve gizli emelleri.

Öte yandan İran ve dostlarından yıllardır korkan, çekinen ve belki debu yüzden saldırgan katı ve istilacı ABD’nin himayesinde bir ülke İsrail.

Tabii ki son oynanan oyunda sıra şimdi İsrail ile İran arasındagörünüyor.

Zaten Orta Doğu insanoğlunun katliamlarına mekan olmuş bir bölgeolarak yorgun düşmüştür. Peygamberler döneminden beri hem din, hem soy-sopsavaşları bölge insanlarına soluk aldırmamıştır.

Ancak herşeyden önce Orta Doğu’da en büyük çıban başı “Siyanizm”olduğunu kabullenmek zorundayız. İsrail maskesiyle siyasinizmin 100 yıldırgiriştiği entrikalar ve cinayetler bir türlü son bulmamıştır.

Filistin ve yöresinde devlet kuran kendisine toprak bağışlananİsrail genişlemekten bir türlü vazgeçmiyor. İsrail Diasporası’nın Filistin’dekirandevusu Arap halkının acıları pahasına 1948 yılından beri acıları pahasınagerçekleşiyor. Yıllar çalışmalarla geçiyor. İsrail ise sözde vaat edilmiştoprakların peşini bırakmıyor. ABD gibi ülkeler kah açık, kah gizliyardımlarını esirgemiyor. Kan ve barut içinde acılarla günümüze geldiğimizdebölgenin bir türlü huzur bulmadığı net şekilde görülüyor. ABD tarafından ortayaçıkan büyük Orta Doğu projesi su üstüne çıkıyor.

Projenin ucunda bölgedeki devletlerin parçalanıp üçe hatta dördebölünmesi ve bu proje İran’ı da içine aldığından bölündükten sonra ortayaçıkacak küçük devletçiklerle ABD ve İran’ın hakimiyet sağlaması kolaylaşır.Açık edilmiyor ama projenin içine Türkiye’de dahil ediliyor. Bölgede İran, Irakve Suriye gibi ülkeler İsrail’e tehdit oluşturabilir. Onun için bu devletlerinzayıflatılması gerekiyor. ABD nükleer anlaşmayı bu gerekçe ile bozdu. Biryandan da İsrail İran’ın ileri savunma bölgesi sayılabilecek Suriyetopraklarını bombalıyor.

Suriye’de bulunan İran gücünü zayıflatmak, hatta ortadan kaldırmaküzere saldırılar yapıyor. Ortalığı daha da karıştırıyor.

Unutulmamalı ki bundan bir süre önce ABD Kudüs Büyük elçiliğiniaçarak yeni bir fitnenin ateşlenmesine neden oluyor.

Aslında ABD, önümüzdeki süreçte İran’a daha çok sert önlemler alarakbaşlattığı saldırısını gittikçe genişletecek.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleeranlaşmadan tek taraflı çekilme kararının uluslararası düzene duyulan güvenizedelediğini söyledi. Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeler’de Trump’ınkararını barış diplomasi için gerileme ve uluslararası ile barışın sağlanmasınınreddedilmesi anlamını taşıyor dedi.